Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 09/11/2023: VNINDEX vượt kháng cự dài hạn quan trọng 1105+-_Dòng tiền tăng, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

    + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tăng, tốc độ tăng mạnh, hướng đến mức trung bình. Nhiều mã vẫn cải thiện xu hướng ngắn hạn, mở rộng ở nhiều nhóm mã. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng, lớn hơn số mã có vùng bán ngắn hạn. Vẫn ưu tiên chọn lọc kỹ khi mở rộng danh mục, ưu tiên mã có kết quả kinh doanh tăng trưởng…. VNINDEX vùng hỗ trợ gần nhất 1105+-. Kháng cự gần nhất 1115-1125_tương ứng vùng giá đỉnh tháng 01/2023. Tâm lý ngắn hạn của VNINDEX đang cải thiện. Số lượng mã có xu hướng trend_up trung hạn vẫn giảm, hướng về vùng trung bình trong 01-02 tuần đến. Hy vọng sẽ phục hồi ở mức trung bình. Nhóm xây dựng, vật liệu xây dựng đang cải thiện xu hướng trung hạn.

   + Số mã có dòng tiền ngắn hạn tăng, tốc độ tăng tốt, trên mức trung bình. Dòng tiền ngắn hạn đã gia tăng khi giá tăng, bắt đầu gia tăng vào các mã nhóm đầu cơ, các mã tích lũy chưa phục hồi nhiều. Dòng tiền ngắn hạn đang duy trì tốt trong thị trường. Dòng tiền trung hạn có dấu hiệu tạo đáy, gia tăng trong nhóm xây dựng, vật liệu xây dựng, bắt đầu cải thiện nhóm bất động sản. Có thể chọn lọc, mở rộng danh mục. Dòng tiền trung hạn chỉ gia tăng khi có kỳ vọng về tăng trưởng trong kết quả kinh doanh quí IV và 2024. Lực cầu ngắn hạn tăng, lớn hơn áp lực cung, áp lực cung ngắn hạn giảm. Cần lưu ý, lực cầu ngắn hạn có thể vào vùng đạt đỉnh trong 02-05 phiên đến, hạn chế mua đuổi nhất là khi VNINDEX hướng đến vùng 1120-1125.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX kết phiên 1114,43 điểm tăng mạnh 3,07%, khối lượng giao dịch tăng mạnh 65,37% do với phiên trước, vượt mức trung bình. VN30 1129,95 điểm tăng 3,41%, khối lượng giao dịch tăng mạnh 74,38%. Khối lượng giao dịch tăng mạnh vượt mức trung bình thể hiện VNINDEX kỳ vọng break vùng kháng cự quan trọng 1105+-, để có thể tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX chuyển sang giai đoạn phục hồi với mục tiêu kiểm tra lại vùng kháng cự rất mạnh 1140-1145_tương ứng vùng giá trung bình đường MA200_tuần hiện nay. Xu hướng định giá của thị trường đang cải thiện với kỳ vọng chuyển sang giai đoạn tích lũy tích cực trên vùng hỗ trợ 1100-1110. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại 245+- tỉ USD_57%+-/GDP 2023. Vốn hóa VN30 134+- tỉ USD_55%+- vốn hóa toàn thị trường.s Đây là mức vốn hóa hợp lý xét đến triển vọng tăng trưởng trong năm 2024, và rẽ nếu so sánh với mục tiêu vốn hóa thị trường đạt 100%/GDP trong năm 2025 của Chính Phủ.

    + Ngắn hạn như dự kiến VNINDEX đã vượt lên kháng cự tâm lý quan trọng 1100+-, đồng thời vượt lên cạnh trên của trend_line giảm giá kéo dài nối các đỉnh giá tháng 09/2023 và tháng 10/2023 với dòng tiền ngắn hạn đã gia tăng mạnh đột biến khi VNINDEX vượt lên. VNINDEX cần rung lắc để kiểm tra lại vùng giá 1100-1110 để lôi kéo dòng tiền mới tiếp tục gia tăng. Các vị thế mua gia tăng đã có khuyến nghị chọn lọc khi VNINDEX < 1100 điểm trong những báo cáo trước. Ngắn hạn trong phiên tiếp theo nếu VNINDEX tiếp tục kéo tăng lên vùng 1120-1125 thì sẽ chịu áp lực rung lắc, bán ngắn hạn. Hạn chế mua đuổi ở vùng giá 1120-1125, các vị thế mua mới nếu có, chỉ nên gia tăng thêm khi rung lắc điều chỉnh với vùng giá hỗ trợ dừng lỗ ngắn hạn tương ứng 1080-1090, do VNINDEX khi lớn hơn 1110+- thì cũng không còn là vùng giá được xem là rẽ, chỉ hợp lý khi cổ phiếu tăng trưởng tốt và khi thị trường chung xác nhận tăng trưởng. Nâng mức dừng lỗ tương ứng đối với các vị thế đã giải ngân được ở vùng giá VNINDEX <1100. Chi tiết tham khảo các danh mục.

 


 

Nhân Định Hàng Tuần