Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 09/09/2020: VNINDEX, VN30 vùng cơ cấu, tái đầu tư_Dòng tiền tiếp tục giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up giảm, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up tiếp tục giảm. Dòng tiền tiếp tục giảm, tốc đô nhanh hơn và đang hướng đến vùng trung bình. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm vẫn duy trì lớn hơn vùng mua. Thị trường vẫn đang trong vùng tái cơ cấu danh mục đầu tư, và có nhiều mã nhóm mã vẫn thu hút dòng tiền gia tăng cho kỳ vọng tăng trưởng mới như các cổ phiếu nhóm dệt may, phân bón, chứng khoán… Khá nhiều mã có vùng mua vẫn có thể tiếp tục xem xét cơ cấu gia tăng tỉ trọng đầu tư đầu cơ ngắn hạn…. Lực cung ngắn hạn của VN30 tiếp tục gia tăng. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX dưới ảnh hưởng của VN30 tiếp tục điều chỉnh kiểm tra vùng hỗ trợ 880+-, 820+-. Thị trường phân hóa khá mạnh với lực cầu gia tăng tốt ở nhiều mã duy trì tăng trưởng tốt và kỳ vọng tăng trưởng trong thời gian đến trong khi đó vẫn suy yếu và có vùng bán ngắn hạn đối với nhóm VN30. VN30, VNINDEX vẫn duy trì vùng kháng cự ngắn hạn 827-830 và 892+-. Dưới ảnh hưởng của VN30, VN30, VNINDEX đang dần chuyển sang giai đoạn tích lũy chờ VN30 chốt NAV và đánh giá lại mức định giá, khẳ năng tăng trưởng mới sau khi chốt NAV quí III/2020. 

   + Ngắn hạn, mặc dù số lượng mã có trend_up và dòng tiền tham gia trên toàn thị trường tiếp tục giảm. Nhưng dòng tiền và lực cầu vẫn xoay tua rất nhanh sang các mã, nhóm mã khác với kỳ vọng tiếp tục được nâng mức định giá và duy trì tăng trưởng tốt trong quí IV/2020. Thể hiện qua số mã tăng giá khá tốt khi VNINDEX, VN30 vẫn suy yếu. Do đó khi thị trường đang trong vùng tái cơ cấu danh mục đầu tư cho chu kỳ mới vẫn có thể vừa cơ cấu mã yếu kém, vừa gia tăng sang các mã nhóm mã khác có vùng mua, duy trì tăng trưởng tích cực. Ưu tiên các mã tăng trưởng các mã mạnh trong danh mục tăng trưởng. Về điểm số phụ thuộc chủ yếu vào VN30 và dự kiến VN30 sẽ tiếp tục chịu áp lực bán điều chỉnh tích lũy kéo dài với vùng hỗ trợ 800-810 như đã phân tích ở những báo cáo trước. Cần ưu tiên tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư, định hướng gia tăng vào các mã tăng trưởng. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


Nhân Định Hàng Tuần