Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 08/11/2023: VNINDEX hỗ trợ 1070-1075+-_Dòng tiền tăng, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

     + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tăng, tốc độ tăng tốt, dưới mức trung bình. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn đang thoát khỏi xu hướng suy giảm kéo dài từ tháng 08/2023 đến nay, mở ra kỳ vọng thị trường có thể dần vào xu hướng tăng mới với kỳ vọng vào tình hình kinh doanh quí IV/2023 và 2024. Nhiều mã vẫn cải thiên xu hướng ngắn hạn, cải thiện ở ngân hàng, vận tải, cảng biển. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm, lớn hơn số mã có vùng bán ngắn hạn. Chọn lọc kỹ khi mở rộng danh mục, ưu tiên mã có kết quả kinh doanh tăng trưởng…. VNINDEX vùng hỗ trợ gần nhất 1070-1074_giá trung bình các vị thế T+2 hiện nay và giá thấp nhất ngày 20/10/2023. Kháng cự gần nhất 1095_MA20. Tâm lý ngắn hạn của VNINDEX đang thoát khỏi vùng bi quan, lo sợ. Số lượng mã có xu hướng trend_up trung hạn vẫn giảm mạnh, hướng về vùng trung bình trong 01-02 tuần đến. Hy vọng sẽ phục hồi ở mức trung bình. Một số mã trong nhóm xây dựng, vật liệu xây dựng đang cải thiện xu hướng trung hạn.

   + Số mã có dòng tiền ngắn hạn tăng nhe, trên mức trung bình. Dòng tiền ngắn hạn đã không gia tăng khi thị trường hồi phục, nhưng lại bắt đầu gia tăng khi thị trường điều chỉnh khá mạnh. Dòng tiền trung hạn đang đi vào vùng cạn kiệt, 20% số mã có dòng tiền tham gia và đang có dấu hiệu tạo vùng đáy, có thể tăng lại trong 01-03 tuần đến. Cần chắc chắn chờ xác nhận. Dòng tiền trung hạn chỉ gia tăng khi có kỳ vọng về tăng trưởng trong kết quả kinh doanh quí IV và 2024. Lực cầu ngắn hạn tăng, lớn hơn áp lực cung, áp lực cung ngắn hạn giảm. Cần lưu ý, lực cầu ngắn hạn có thể vào vùng đạt đỉnh trong 02-05 phiên đến, hạn chế mua đuổi.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX kết phiên 1080,29 điểm giảm -0,86%, khối lượng giao dịch giảm -6,22%_70% so với mức trung bình. VN30 1092,71 điểm giảm -0,98%, khối lượng giảm mạnh hơn -21,16%. Thể hiện áp lực điều chỉnh khá bình thưởng, giá giảm, khối lượng giảm sau giai đoạn phục hồi. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX chuyển sang giai đoạn tích lũy và kỳ vọng phục hồi với dự báo có thể vượt được vùng kháng cự mạnh 1100+-_tương ứng cạnh trên trend_line giảm giá ngắn hạn kéo dài từ tháng 9/2023 và vùng giá trước khi giảm mạnh đột biến 1,1 tỷ cổ phiếu. Xu hướng định giá của thị trường tích lũy có thể cải thiện, trở lại tích lũy tích cực nếu VNINDEX vượt lên trở lại vùng kháng cự 1110+-. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại 238+- tỉ USD_55%+-/GDP 2023. Vốn hóa VN30 130+- tỉ USD_55%+- vốn hóa toàn thị trường.

    + Ngắn hạn VNINDEX hiện tại có vùng hỗ trợ gần nhất 1070-1074 tương ứng giá trung bình các vị thế T+2 cũng như giá thấp nhất ngày 20/10/2023_1174+-. Hỗ trợ tâm lý tiếp theo là 1055+-. Ngắn hạn dự kiến VNINDEX sẽ tiếp tục rung lắc mạnh có thể phục hồi tăng điểm trở lại trong 01-02 phiên tiếp theo vượt được vùng 1100+-_đường MA20 hiện nay. Đặc điểm của thị trường hiện nay có thể là khi VNINDEX rung lắc trong đầu phiên thì sẽ có các mã, nhóm mã phục hồi tốt, tương tự như nhóm dầu khí phục hồi mạnh trong phiên sáng 07/11/2023. Kỳ vọng các nhóm mã cơ bản tốt, kỳ vọng tăng trưởng sẽ lần lượt phục hồi, thu hút dòng tiền ngắn hạn khi VNINDEX liên tục rung lăc dưới vùng kháng cự mạnh. Do đó với với triển vọng tăng trưởng 2024 thì các vị thế gia tăng tỉ trọng quan sát thị trường vẫn có thể xem xét chọn lọc gia tăng khi VNINDEX < 1100+. Chi tiết tham khảo các danh mục.