Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 02/04/2024: VNINDEX hỗ trợ mạnh, định giá 1240-1250. Dòng tiền giảm, trend_up giảm.

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

     + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn giảm, quanh mức trung bình. Nhiều mã tiếp tục chuyển sang giai đoạn điều chỉnh tích lũy. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm, lớn hơn số mã có vùng mua ngắn hạn. Xem xét đánh giá cơ cấu danh mục ngắn hạn. Số mã có vùng mua ngắn hạn tăng nhẹ. Phân hóa mạnh, tập trung số ít các mã bất động sản, dầu khí, bán lẽ, xây dựng, các mã nhóm sông đà… Tỉ trọng hợp lý vẫn có thể xem xét chọn lọc gia tăng. Ưu tiên các mã tăng trưởng tốt. VNINDEX hỗ trợ gần nhất 1278+-_giá cao nhất ngày 06/03/2024, kháng cự mạnh 1295+-_giá cao tháng 08/2022. Tâm lý ngắn, trung hạn vẫn đang duy trì lạc quan. VNINDEX, VN30 vẫn đang trong vùng quá mua và sẽ chịu áp lực rung lắc mạnh, bán giá cao, phân hóa.

   + Số mã có dòng tiền ngắn hạn vẫn giảm, tốc độ giảm chậm lại và đang hướng về vùng 20-30% số mã có dòng tiền tham gia. Kỳ vọng có thể sẽ sớm cải thiện tăng trở lại khi VNDIRECT kết nối bình thường trở lại trong vài phiên đến. Tuy nhiên dòng tiền dự kiến chỉ gia tăng khi các mã chịu áp lực rung lắc điều chỉnh mạnh. Các vị thế gia tăng tỉ trọng cần chọn lọc rất cẩn thận và kiểm soát mức dừng lỗ. Ưu tiên các nhóm mã đang có vùng mua ngắn hạn, dòng tiền tốt như ở nhận định, báo cáo nhanh đầu quý II. Lực cầu ngắn hạn VN30 giảm, lớn hơn áp lực cung, áp lực cung bắt đầu tăng.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX đã bắt đầu quí II/2024 với mức định giá, hỗ trợ mạnh tăng trưởng được nâng lên vùng hỗ trợ 1240-1250_tương ứng với vùng đỉnh giá của năm 2023. Tuy nhiên taget kỳ vọng của VNINDEX vẫn chưa được nâng lên, duy trì xác nhận với vùng kháng cự rất mạnh 1300-1320 tương ứng đỉnh giá cao nhất tháng 06/2022, khó có thể vượt qua trong tháng 4/2024. Có thể kỳ vọng vượt trong nữa sau quí II/2024 khi có yếu tố đột biến tăng trưởng mạnh vĩ mô, hay các doanh nghiệp tăng trưởng mạnh, và phụ thuộc lớn vào các cổ phiếu vốn hóa lớn trong VN30. Đồng thời mục tiêu kỳ vọng cũng dự báo rất khó có thể đạt được vùng giá 1340-1350 trong vòng 01-02 quý. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX, VN30 duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ 1265-1270, hỗ trợ gần nhất 1278+-. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại 283+- tỉ USD_66%+-/GDP 2023. Vốn hóa VN30 152+- tỉ USD_54%+- vốn hóa thị trường. Đây không phải là vùng vốn hóa đắt, do đó thị trường vẫn đang chủ động gia tăng, luân chuyển vào các mã chưa tăng nhiều, các mã đang có quá trình tích lũy kéo dài, thoái khỏi xu hướng giảm giá kéo dài như trong các nhóm nhóm dầu khí, xây dựng, bất động sản, bán lẽ…

    + Ngắn hạn VNINDEX ở vùng giá 1281,52 vẫn trong vùng quá mua, VNINDEX dưới 1265+- là sẽ thoát khỏi vùng quá mua. Do đó VNINDEX sẽ tiếp tục chịu áp lực chốt lãi ngắn hạn, rung lắc liên tục kiểm tra lại vùng giá 1270-1275_giá cao nhất các phiên giao dịch giảm mạnh đầu tháng 3/2024. Điểm tích cực là dòng tiền trung hạn dù đang có tín hiệu dần đạt đỉnh những vẫn duy trì trong thị trường và luân chuyển liên tục sang các nhóm mã khác. Do đó các vị thế xoay vòng, gia tăng mới vẫn có thể, nhưng chỉ nên mua khi VNINDEX rung lắc mạnh, chỉ nên xem xét gia tăng thêm đối với các mã có vùng mua, đồng thời kiểm soát mức dừng lỗ ngắn hạn tương ứng cho tới khi xu hướng ngắn hạn VNINDEX thay đổi. Chi tiết tham khảo các Danh mục.