Đóng

Dịch vụ

MatrixBuySell: Hướng dẫn sử dụng_Chỉ số Sức mạnh tăng trưởng_Power

 

   Power:  Power là chỉ số Sức Mạnh Tăng Trưởng Giá của Cổ phiếu, chỉ số.

     + Điều kiện đánh giá:  Một cổ phiếu, chỉ số được niêm yết chính thức trên sàn giao dịch >05 năm mới được Đánh giá Sức mạnh tăng trưởng qua chỉ số Power.

     + Chỉ số Power sẽ có giá trị từ “0” đến “110”.

        – Các Cổ phiếu, chỉ số không có giá trị Sức mạnh tăng trưởng_Power được xem là chưa đủ điều kiện để đánh giá. 

        – Cổ phiếu, chỉ số có giá trị Sức mạnh tăng trưởng_Power = “0” thể hiện tình trạng suy thoái hoàn toàn.

        – Các cổ phiếu có Sức mạnh tăng trưởng_Power > “100” được xem là Cổ phiếu, chỉ số rất mạnh. Tuy nhiên khi Power > 100 thì Cổ phiếu chỉ số đấy đang ở vùng quá mua ngắn hạn, cần chờ rung lắc mới mở vị thế mua tiếp theo.

       + Nguyên tắc chọn: Chỉ nên chọn lọc các cổ phiếu, chỉ số có Sức mạnh tăng trưởng_Power > 70. 

 Xem thêm HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Nhân Định Hàng Tuần