Đóng

Phân tích Thị trường

MatrixBuySell: Cung cấp File Matrix_Filter bản miễn phíMatrixBuySell: Cung cấp File Matrix_Filter bản miễn phí

    + Để hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân kiểm soát đầu tư tốt hơn. MatrixBuySell sẽ cung cấp miễn phí các thông số độc quyền của hệ thống qua File MatrixBuySell.

    + File này sẽ cung cấp các 05/23 thông số, chỉ báo xu hướng độc quyền quan trọng hàng đầu trong hệ thống giao dịch Matrix bao gồm.

         1.  Định giá Cổ phiếu (value)

         2. Xu hướng định giá.

         3. Giá trị Ngắn hạn (Short_value).

         4. Xu hướng Short-value.

         5. Hệ số đột biến khối lượng n_V. 

         6. —–

   + Nhà đầu tư sẽ xem trực tiếp file này qua Google Sheet online. Dữ liệu sẽ được update cuối ngày. 

    + Cách sử dụng: Vào website Matrixbuysell.com. Nhấn vào Nút Matrix_Filer_Free (tham khảo hướng dẫn sử dụng các thông số ở Nút Hướng Dẫn Sử dụng), theo hình đính kèm. 

MT1

 

 Nhân Định Hàng Tuần