Đóng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng Dẫn Thống Kê Thị Trường

    + Thống kê thị trường có tác dụng tổng quan tình trạng, xu hướng dòng tiền, xu hướng giá của toàn thị trường. Từ đó có góc nhìn toàn diện, tổng quan, cũng như có nhận định, dự báo chính xác. 

   + MatrixBuySell sử dụng 2 chỉ báo:

       1. %Money (Dòng tiền – Lượng) – đường màu đỏ, có tác dụng thống kê % số mã trong thị trường có dòng tiền đang vào (Money_In).

       2. % Price_Up (Xu hướng Giá tăng) – đường màu trắng, có có tác dụng thống kê % số mã trong thị trường đang có xu hướng giá tăng. 

Tham khảo Video hướng dẫn: 

tkett-25-11

Nhân Định Hàng Tuần