Đóng

Phân tích Thị trường

TKe

Nhận định thị trường tuần 29/07-02/08/2019: Duy trì phân hóa_tích lũy_Dòng tiền ngắn hạn suy giảm_Cơ cấu danh mục đầu tư

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:      + Trend_up giảm nhẹ,  Money_in giảm.  Khẳ năng […]

27/07/2019 admin

Xem thêm
VIX_index

Nhận định thị trường ngày 26/07/2019: Thị trường phân hóa_Dòng tiền, khẳ năng sinh lợi giảm_Lực cung gia tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:   + Trend_up giảm,  Money_in giảm nhẹ. Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn trên toàn thị trường tiếp tục giảm, […]

25/07/2019 admin

Xem thêm
VIX_index

Nhận định thị trường ngày 25/07/2019: Thị trường vào vùng kháng cự_taget ngắn hạn_Khẳ năng sinh lợi suy giảm

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:   + Trend_up giảm,  Money_in tăng nhẹ. Khẳ năng sinh […]

24/07/2019 admin

Xem thêm
VIX_index

Nhận định thị trường ngày 24/07/2019: Thị trường vào vùng kháng cự_taget ngắn hạn_Dòng tiền giảm

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:    + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in giảm. Dòng tiền giảm. Số […]

23/07/2019 admin

Xem thêm
tke

Nhận định thị trường ngày 23/07/2019: Thị trường phân hóa_VN30 dòng tiền ngắn hạn bắt đầu rút dần

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường: Trend_up tăng,  Money_in tăng. Dòng tiền tiếp tục luân chuyển tăng […]

23/07/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường ngày 17/07/2019: VN30 đảo trend kết thúc suy giảm ngắn hạn_Dòng tiền tiếp tục gia tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:      + Trend_up giảm nhẹ,  Money_in tăng.  Khẳ năng […]

17/07/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường ngày 15/07/2019: VNINDEX tích lũy_Thị trường phân hóa_Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn suy giảm

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:      + Trend_up giảm,  Money_in tăng.  Khẳ năng sinh […]

15/07/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 15-19/07/2019: VNINDEX duy trì phục hồi trung hạn, mục tiêu 1000_Chọn lọc, gia tăng đầu tư

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:        + Trend_up tăng,  Money_in giảm.  Dòng tiền […]

13/07/2019 admin

Xem thêm