Đóng
buy-zone

Cập nhật Thị trường 11h30-24/11/2016

Cập nhật Thị trường 24/11/2016

Cổ phiếu ở vùng Buy_Zone:

buy-zone

Cổ phiếu ở vùng Sell_Zone:

sell-zone

Toàn thị trường phiên sáng:

matrix_filter-24-11

 

Nhân Định Hàng Tuần